Friday, February 11, 2011

* ਏਹੋ ਹਾਲ ਏ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ___
ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਾ ਕਿਸੇ ਕਹਾਨੀ ਦਾ___
ਮੁੱਲ ਇਸ਼ਕ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ__ਨੈਨਾ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ___
ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਚੇਹਰਾ ਛਾਪ ਲਿਆ___ਇਕ ਜਾਂ ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਹਾਨੀ ਦਾ__
ਦੁਨਿਯਾ ਲਬਦੀ ਰੱਬ ਫਿਰਦੀ__ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਚ ਰੱਬ ਪਛਾਨੀ ਦਾ__
ਲੋਕੀ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਲਾਬਦੇ__ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਸਿਖਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦਾ ****
*

No comments:

Post a Comment